Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Αctive and Assisted Living (AAL)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επόμενης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Αctive and Assisted Living (AAL).


Το AAL μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), προς όφελος της τρίτης ηλικίας και του άμεσου περιβάλλοντός τους.

 

Η καταληκτική ημερoμηνία υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος AAL (http://www.aal-europe.eu/) στον ιστοχώρο του Προγράμματος είναι η 22/5/2020 και ώρα 17:00 (C.E.T.) ενώ, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι τις 29/5/2020, ώρα 13:00. Η Πρόταση που υποβάλλεται στο ΙΠΕ περιλαμβάνει μόνο γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη Διεθνική Πρόταση.

 

Για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τα σχετικά έντυπα που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με κωδικό P2P/AAL/0220, η οποία διατίθεται στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Aρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, κα Ίρια Λουκαϊδου (Τηλ: +357 22205044, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected]) ή με την Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ (Τηλ: +357 22205000, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα