Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Νέα Ενημέρωση - Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων AquaticPollutants 2020

* Σημαντική Ανακοίνωση:

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω της πανδημίας του COVID-19, η καταληκτική ημερομηνία για το 1ο στάδιο υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης Aquatic Pollutants έχει μετατεθεί. Η νέα ημερομηνία υποβολής της Διεθνικής πρότασης είναι στις 18/05/2020, 17:00 CEST, ενώ οι Συντονιστές των Κυπριακών Δικτύων Συνεργασίας θα πρέπει να υποβάλουν τις αντίστοιχες προτάσεις στην Πύλη IRIS μέχρι 25/05/2020, 13:00 Κύπρου. Οι καταληκτικές ημερομηνίες για το 2ο στάδιο παραμένουν ως έχουν.

 

Κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2020 από την Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού Water με Θέμα «Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources»

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (Water JPI)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Η παρούσα Πρόσκληση ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Έργου «AquaticPollutants» το οποίο αποτελεί συνεργασία μεταξύ της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) “Water challenges for a changing world” (JPI Water) στο οποίο συμμετέχει το ΙδΕΚ μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς έρευνας, και των ΠΚΠ Oceans (Healthy and Productive Seas and Oceans) και AMR (Anti-Microbial Resistance).

Η Διεθνική Πρόσκληση AquaticPollutants με θέμα “Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources”, ανακοινώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Έρευνα και Καινοτομία «Horizon 2020» και στοχεύει στην χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας (Research and Innovation Actions) για αντιμετώπιση των ακόλουθων προκλήσεων:

  1. Measuring – Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems
  2. Evaluating – Risk assessment and management of CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment
  3. Taking Actions – Strategies to reduce CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine)

Στην πρόσκληση συμμετέχουν 32 οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 26 χώρες (Βέλγιο, Βραζιλία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Μολδαβία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ταιβάν, Τυνησία, Τουρκία, Σκωτία).

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις (3) φορείς που θα προέρχονται από 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη της ΕΕ ή Κράτη Συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα «Horizon 2020».

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο «AquaticPollutants» (https://aquaticpollutants.ptj.de/call1), σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή/Συντονίστρια της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στην Διεθνική Πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής Pre-Proposal είναι στις 16 Απριλίου 2020 και Full Proposal στις 14 Αυγούστου 2020.

Σημειώνεται ότι οι κυπριακοί φορείς που θα συμμετέχουν σε διεθνικές προτάσεις θα πρέπει εκτός από κεντρική υποβολή της Διεθνικής Πρότασης, να υποβάλλουν και πρόταση προς το ΙδΕΚ, μέσω της Πύλης IRIS, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Εθνική Πρόσκληση.

Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ή για θέματα υποβολής και διαδικασίας κεντρικά με τη Γραμματεία της Πρόσκλησης AquaticPollutants:

Χρύσω Δανιήλ (Σημείο Επαφής για την Κύπρο)

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Email: [email protected] 

Τηλ: +357 22 205025

 

Stefanie Pietsch (AquaticPollutants - Call Secretariat)

Project Management Jülich

Email: [email protected]

 

Sabine Sorge (AquaticPollutants - Call Secretariat)

Project Management Jülich

Email: [email protected]


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα