Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Ενεργοποίηση Συστήματος Υποβολής Πρόσκληση P2P/M-ERA.NET/0319

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση με Κωδικό P2P/M-ERA.NET/0319 του Προγράμματος RESTART - «ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να βρουν τα σχετικά έντυπα της Πρόσκλησης (Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και Οδηγό  Υποβολής Διεθνικής Πρότασης) στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά προς το Δίκτυο M-ERA.NET σε δύο Στάδια. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προκαταρκτικών Προτάσεων (1ο Στάδιο) είναι η 18η  Ιουνίου 2019, ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών). Ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ, το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2019, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα