Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση της ΠΚΠ Urban Europe για θέματα αστικής κινητικότητας

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (Joint Programming Initiative - JPI) Urban Europe, ανακοινώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2019, μέσω του ERA-NET Cofund Urban Accessibility andConnectivity (EN-UAC), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ. 

Η παρούσα Διεθνική Πρόσκληση του EN-UAC έχει ως στόχο να δημιουργήσει και να δοκιμάσει νέες λύσεις και προσεγγίσεις για την αειφόρο αστική κινητικότητα, μέσω της χρηματοδότησης έργων έρευνας και καινοτομίας και άλλες δραστηριότητες που θα εστιάσουν σε μέτρα για τη βελτίωση της αστικής προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας για όλη την κοινωνία, οδηγώντας παράλληλα σε πιο αειφόρα αστικά συστήματα κινητικότητας.

Η Πρόσκληση επικεντρώνεται στις ακόλουθες προκλήσεις, με στόχο να υποστηρίξει έργα που θα τις αντιμετωπίσουν δημιουργώντας και δοκιμάζοντας καινοτόμες λύσεις: 

  • Challenge 1: Evolving solutions for an integrated approach on sustainable urban physical mobility and transport, land use and digital connectivity.
  • Challenge 2: Develop and support the implementation of innovative mobility systems and services with a potential to contribute to sustainable urban mobility.
  • Challenge 3: Transform and re-organise urban spaces to pave the ground for sustainable urban mobility and accessibility at local level, from the street scale to the district.
  • Challenge 4: Develop effective policy options for achieving a shift towards sustainable urban accessibility and connectivity.
  • Challenge 5: Change behaviours and perspectives towards sustainable urban accessibility and connectivity.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα ακολουθηθεί διαδικασία δύο σταδίων υποβολής Πρότασης. Κατά το πρώτο στάδιο τα Δίκτυα Συνεργασίας θα υποβάλλουν Προκαταρκτικές Προτάσεις (Pre-Proposals) και στη συνέχεια περίπου 50 εξ αυτών θα κληθούν για την υποβολή Πλήρους Πρότασης (Full Proposal).

Η προθεσμία υποβολής Pre-Proposal είναι στις 17 Μαρτίου 2020 και Full Proposal στις  22 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν το Δεκέμβριο 2020, με την έναρξη των έργων να προσδιορίζεται μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Μαρτίου 2021.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης EN-UAC ανέρχεται σε €22,5 εκατ., συμπεριλαμβανομένης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και θα διανεμηθεί από 23 εθνικούς και περιφερειακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς από 16 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι, οι κυπριακοί φορείς που θα συμμετέχουν σε διεθνικές προτάσεις, θα πρέπει εκτός από κεντρική υποβολή της Διεθνικής Πρότασης, να υποβάλλουν και πρόταση προς το ΙδΕΚ, μέσω της Πύλης IRIS.

Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ή για θέματα υποβολής και διαδικασίας κεντρικά με τη Γραμματεία της Πρόσκλησης EN-UAC:

Δήμος Περικλέους (σημείο επαφής για την Κύπρο)

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Email: dperikleous@research.org.cy

Τηλ: +357 22205017

Aurélien Gaufrès                              

Agence Nationale de la Recherche (ANR)               

Email: [email protected]                      

Pascal Bain

Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Email: [email protected]


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα