Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

COVID-19 - 2nd special call for EoI

2nd special call for Expressions of Interest (EoI) 


Innovative and rapid health-related approaches to respond to COVID-19 
and to deliver quick results for society 
for a higher level of preparedness of health systems


 

Information session - 20 May 2020, 14h00 – 16h30 
https://webcast.ec.europa.eu/2nd-call-infosession-20may2020 
 


Agenda:


14:00 Welcome – explanation of format* 


14:05 key messages about the call == Irene Norstedt (DG R&I), Jakub Boratynski (DG CNECT), & Peter Dröll (DG R&I) 

14:15 Basic principles of call for EoI – Henriette Van Eil (DG R&I)


14:30-16:30   Topic presentations: 


14:30 Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment == Carmine Marzano (DG R&I)


15:00 Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve
surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL) == Saila Rinne (DG CNECT)

15:30   Behavioural, social and economic impacts of the outbreak re sponse == Pilar González Pantaléon (DG R&I)


16:00   Pan-European COVID-19 cohort(s) united against the pandemic. Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID -19 (CSA) == Christian Desaintes & Beatrice Lucaroni (DG R&I)


16:30   (end)

 

*No direct dialogue for Q&A: questions can be sent via email (only) during the relevant topic
presentation to [email protected] 
 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα