Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Δημόσια Διαβούλευση για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»

Δημόσια διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, με τίτλο «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) 2021-2027, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαβούλευση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024 και θα είναι ανοικτή μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζετε για την εφαρμογή του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», του επόμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (2021-2027) με προτεινόμενο προϋπολογισμό 100 δισ. Ευρώ, μέσω μιας διαδικασίας εντατικής διαβούλευσης. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλει στην οριστική διαμόρφωση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας τα προσεχή έτη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Επιτροπή δρομολόγησε μια ηλεκτρονική διαβούλευση  η οποία απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής κ.ά.

Η διαβούλευση αναμένεται να συγκεντρώσει πληροφορίες και απόψεις από όλη την Ευρώπη, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εργασία που υλοποιείται ήδη για την ετοιμασία ενός «Στρατηγικού Σχεδίου» για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», όπου στη συνέχεια θα λειτουργήσει καθοδηγητικά για την ετοιμασία των Προγραμμάτων Εργασίας και των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων για τα πρώτα τέσσερα χρόνια του Προγράμματος. Συνολικά, η διαβούλευση αναμένεται να κινητοποιήσει ένα εποικοδομητικό διάλογο και να συμβάλει στην συζήτηση της προστιθέμενης αξίας και του οφέλους που αναμένεται να προκύψει από την υλοποίηση του Προγράμματος καθώς και να αναδείξει νέες ιδέες και προσεγγίσεις. Η διαδικασία του συν-σχεδιασμού διασφαλίζει ότι το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» κινείται προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης οφέλους και στη βελτίωση της καθημερινότητας των ευρωπαίων πολιτών ενώ την ίδια στιγμή θα συμβάλει στην μετατροπή των μεγάλων κοινωνικών προκλήσων, όπως η κλιματική αλλαγή, σε ευκαιρίες καινοτομίας με πρακτικές λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον.

Τα πρώτα συμπεράσματα από την τρέχουσα διαδικασία συν-σχεδιασμού αναμένεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Ημερών Έρευνας και Καινοτομίας», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 24 με 26 Σεπτεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα