Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία - Διττή Στόχευση»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία – Διττή Στόχευση» (Κωδ. Πρόσκλησης: INTERNATIONAL/OTHER/0118).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στις  €400.000, ενώ η Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο ανέρχεται στις €80.000.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ακολουθήθηκε η Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν συνολικά σαράντα πέντε (45) προτάσεις, εκ των οποίων πέντε (5) προωθούνται για χρηματοδότηση, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση να ανέρχεται στις €399.358,60.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα