Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2020»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην  Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2020»

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Διαγωνισμού «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2020» του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους δικαιούχους φοιτητές και φοιτήτριες να υποβάλλουν εργασίες αναφορικά με τα επιστημονικά και τεχνολογικά ερευνητικά επιτεύγματά τους, για τη διεκδίκηση  των σχετικών βραβείων.

 

Ο Διαγωνισμός «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ» στοχεύει στην εμπλοκή νέων επιστημόνων, από τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, σε ερευνητικές δραστηριότητες και στην προβολή των επιτευγμάτων τους.

 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το Διαγωνισμό «ΦΟΙΤΩ 2020», επιδιώκεται όπως οι φοιτητές και φοιτήτριες:

  • εμπλακούν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, από τη συγγραφή και παρουσίαση μιας ερευνητικής εργασίας, μέχρι την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εργασίας και ανάπτυξης της κατάλληλης μεθοδολογίας και στρατηγικής για την υλοποίησή του,
  • αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, διερεύνησης, συλλογής, χρήσης και αξιολόγησης της επιστημονικής πληροφορίας και των πηγών της, ούτως ώστε να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα,
  • έρθουν σε επαφή και αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας (διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κα),
  • γνωρίσουν έμπρακτα τη διαδοχή «έρευνα – νέα τεχνολογία – καινοτομία – πρόοδος» και συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην οικονομία, την κοινωνία και γενικότερα την καθημερινή μας ζωή,
  • καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους και αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα και την κρίση τους, και
  • αναδείξουν και προβάλουν τα ερευνητικά τους επιτεύγματα, ούτως ώστε να τονωθεί το ενδιαφέρον τόσο των ίδιων όσο και του κοινού για την έρευνα.

Τέλος, ο Διαγωνισμός στοχεύει να επιβραβεύσει τους νικητές και νικήτριες με χρηματικά βραβεία και να αποδώσει δημόσια αναγνώριση για τις εργασίες τους, που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό προσόν, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της καριέρας τους.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι ερευνητικές εργασίες μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα με τη χρήση του σχετικού Εντύπου που βρίσκεται στον ιστοχώρο (http://www.research.org.cy) και στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS  (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary) του ΙδΕΚ. Καταληκτική ημερομηνία υπόδειξης υποψηφιοτήτων είναι η 1η Ιουνίου 2020, ώρα 13.00.

Η Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών γίνεται σε ένα μόνο αρχείο υπό μορφή pdf με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 MΒ και να είναι σε μορφή pdf.

Το ΙδΕΚ δεν ευθύνεται αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραληφθεί η ερευνητική εργασία ή το αρχείο που θα υποβληθεί δεν είναι αναγνώσιμο.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλέφωνο: +35722205000

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην  Έρευνα

– ΦΟΙΤΩ 2020»

Ελληνικά

Αγγλικά

 

Έντυπο Υποβολής Πρότασης «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην  Έρευνα

– ΦΟΙΤΩ 2020»

Ελληνικά

Αγγλικάx
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα