Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Επικαιροποίηση Ωριαίου Κόστους που Εφαρμόζεται στις Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους για Αμοιβές Προσωπικού στα Προγράμματα RESTART 2016-2020

Δεδομένων των αυξήσεων που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στο κόστος εργοδότησης, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποφάσισε όπως προχωρήσει σε επικαιροποίηση του ωριαίου κόστους που εφαρμόζονται στις τυποποιημένες κλίμακες κόστους για αμοιβές προσωπικού στα Προγράμματα Restart 2016-2020. Τα νέα ωριαία κόστη τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2020 τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα χρηματοδοτούμενα έργα.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αρχικά και τα αναθεωρημένα ωριαία κόστη. Σχετική τροποποίηση θα πραγματοποιηθεί και στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων Restart 2016-2020 στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Πίνακας ΙΙΙ.6 Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους

Κατηγορία Ερευνητή

Ωριαίο Κόστος έως 29/02/2020 (€)

Αναθεωρημένο Ωριαίο Κόστος από 01/03/2020 (€)

Ερευνητής σε Βαθμίδα Καθηγητή Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης

38,00

45,00

Ερευνητής σε Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή  Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου με τουλάχιστον επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του

29,00

34,00

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου με δύο (2) έως (6) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του

21,00

25,00

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου με λιγότερο από δύο  (2) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του

20,00

23,00

Υποψήφιος Διδάκτωρ

14,00

16,00

Κάτοχος Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Τίτλου με τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του

19,00

22,00

Κάτοχος Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Τίτλου με λιγότερο από (5) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του

16,00

19,00

Τεχνικό Προσωπικό

16,00

19,00


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα