Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Έργο TARGET-Ενημέρωση για την ισότητα των Φύλων στην έρευνα

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) υποστηρίζει ενεργά την προώθηση της ισότητας των φύλων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας και υιοθετεί πλήρως τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, και συγκεκριμένα την Προτεραιότητα 4 για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα.

Υπό αυτό το πλαίσιο, το ΙΠΕ μέσω της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο TARGET ανέπτυξε και έθεσε σε εφαρμογή το 1ο Σχέδιο Ισότητας των Φύλων 2018-2020 (ΣΙΦ) με το οποίο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις έμφυλες ανισότητες και ανισορροπίες στους τομείς λειτουργίας του και συγκεκριμένα στους ακόλουθους 3 τομείς προτεραιότητας:

  • διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εντός του Ιδρύματος,
  • τρόπος λήψης αποφάσεων, και
  • σχεδιασμός Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας.

Για να λαμβάνετε πληροφορίες για το έργο TARGET μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.gendertarget.eu/ και να κάνετε εγγραφή ώστε να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό δελτίο του έργου.

Ενημερωτικό Βίντεο


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα