Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Ενεργοποίηση Συστήματος Υποβολής: Πρόσκληση P2P/JPICH_CPU/0619

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση με Κωδικό P2P/JPICH_CPU/0619 του Προγράμματος RESTART- «ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να βρουν τα σχετικά έντυπα της Πρόσκλησης (Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Οδηγό  Υποβολής Διεθνικής Πρότασης) στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στην Πρωτοβουλία JPI Cultural Heritage. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων είναι η 11η  Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 16:00 (ώρα Βρυξελλών). Ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ, το αργότερο μέχρι την 17η  Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα