Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Ενεργοποίηση Συστήματος Υποβολής - Πρόγραμμα «Innovate»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει ότι στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Innovate)».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 25η Οκτωβρίου 2019, ώρα 13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα σχετικά έντυπα (Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Part B - Technical Annex, Οδηγός προς τους Αξιολογητές, Συχνές Ερωτήσεις) στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS. Σημειώνεται ότι, το έντυπο «Συχνές Ερωτήσεις» έχει αναθεωρηθεί και περιλαμβάνει σημαντικές διευκρινήσεις σε σχέση με τις επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Ίδρυμα θα διοργανώσει εργαστήριο που απευθύνεται σε άτομα που θα αναλάβουν την υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα ως Συντονιστές, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, ώρα 15.30-17.30, στην αίθουσα του ισογείου του Ιδρύματος. Στο εργαστήριο θα γίνει επίδειξη του συστήματος Υποβολής Προτάσεων με έμφαση στην συμπλήρωση του προϋπολογισμού των προτάσεων και θα δοθούν διευκρινήσεις αναφορικά με τις κατηγορίες επιλέξιμων δραστηριοτήτων και δαπανών.

Με την ευκαιρία αυτή, το Ίδρυμα καλεί ξανά τους Ερευνητές και Φορείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες εγγραφής τους στην Πύλη IRIS καθότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ή/και τη συμμετοχή σε προτάσεις έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συστήνεται όπως μελετηθούν το Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας IRIS (Innovation & Research Information System) - Σύστημα Εγγραφής και Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων,  τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην Ενότητα «Έγγραφα και Έντυπα» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν τα  ερωτήματά τους στην Υπηρεσία Υποστήριξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα