Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος PRIMA

* Σημαντική Σημείωση: 

«Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί σε αρκετές χώρες λόγω του κορωνοϊού COVID-19, έχει οριστεί από την Γραμματεία του PRIMA νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στο Section 1 η 13η Απριλίου 2020. Αναμένεται νέα ενημέρωση για τυχών περαιτέρω αλλαγές στις καταληκτικές ημερομηνίες των Section 1 & Section 2 στις 31 Μαρτίου.»

 

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος PRIMA

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ ή να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό. Για θέματα υποβολής και διαδικασίας στην κεντρική πύλη του PRIMA, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Πρόσκλησης.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος PRIMA


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα