Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» και ειδικότερα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με κωδικό «POST-DOC/0718» και της Πρόσκλησης (ειδικής παράτασης) με κωδικό «POST-DOC/0718(sp. ext.)».

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και τη σχετική Πρόσκληση, για την αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθήθηκε διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και εξ αποστάσεως επιστημονική αξιολόγηση από δύο (2) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά στη βαθμολογία των δύο αξιολογητών ήταν μεγαλύτερη από 3,00/15,00 και οι βαθμολογίες δεν ήταν και οι δύο χαμηλότερες από 11,00/15,00, τότε η πρόταση προωθήθηκε και σε τρίτο αξιολογητή.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά εκατόν εβδομήντα μία (171) προτάσεις από τις οποίες οι εκατόν εξήντα πέντε (165) προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση, με βάση και τα αποτελέσματα του Προκαταρκτικού Ελέγχου. Η συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων ανέρχεται περίπου σε 24 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση οι πρώτες σε βαθμολογία επιλέξιμες προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση ανεξαρτήτως Επιστημονικής Περιοχής μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού διαθέσιμου Προϋπολογισμού. Ο αδιάθετος προϋπολογισμός από τον προϋπολογισμό που προοριζόταν για Προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση μεταφέρθηκε στον προϋπολογισμό που προορίζεται για Προτάσεις με Ανάδοχους Φορείς άλλων κατηγοριών και διαμοιράστηκε σε ποσοστά 40%, 40% και 20% στις Επιστημονικές Περιοχές «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική», «Επιστήμες Ζωής» και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» αντίστοιχα.

Ακολούθως, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση οι πρώτες σε βαθμολογία επιλέξιμες προτάσεις ανά Επιστημονική Περιοχή και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού Πρόσκλησης της κάθε Επιστημονικής Περιοχής για Ανάδοχους Φορείς άλλων κατηγοριών.

Σημειώνεται ότι, οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν προσωπικά για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα