Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» «Ενέργεια» και «Γεωργία -Τρόφιμα» - Α’ Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στους Τομείς Προτεραιότητας «Ενέργεια» και «Γεωργία - Τρόφιμα» του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» (Κωδικός Πρόσκλησης: INTEGRATED/0918).

Στους πιο κάτω συνδέσμους βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεων:

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020 - Ενέργεια

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020 - Γεωργια Τρόφιμα

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε Πρόταση αξιολογήθηκε εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της Πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες πέντε (5) Προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία και με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Η αξιολόγηση των Προτάσεων στη Β’ Φάση γίνεται από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Στόχος των ΕΕΑ στη Β’ Φάση είναι να συγκρίνει τις Προτάσεις του κάθε Τομέα Προτεραιότητας μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες της Α’ Φάσης Αξιολόγησης δεν μεταφέρονται στη Β’ Φάση. Η Β’ Φάση αξιολόγησης για τους Τομείς Προτεραιότητας της «Ενέργειας» και της «Γεωργίας - Τρόφιμα» προγραμματίζεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους καθώς και για τη Β’ Φάση Αξιολόγησης.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα