Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» - «Υγεία» - Α' Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Προτεραιότητας «ΥΓΕΙΑ» του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» (Κωδικός Πρόσκλησης: INTEGRATED/0918).

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεων στον σύνδεσμο εδώ.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε Πρόταση αξιολογήθηκε εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της Πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες πέντε (5) Προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία και με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Διευκρινίζεται ότι λόγω του ότι ο προϋπολογισμός στον Τομέα Προτεραιότητας της «ΥΓΕΙΑΣ» ανέρχεται στα €3.000.000 (αντί €2.000.000 στους υπόλοιπους Τομείς) στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι  πρώτες οκτώ (8) Προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία. Η βαθμολογία των προτάσεων της Α’ Φάσης δεν παίζει ρόλο στη Β’ Φάση αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των Προτάσεων στη Β’ Φάση γίνεται από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Στόχος των ΕΕΑ στη Β’ Φάση είναι να συγκρίνει τις Προτάσεις του κάθε Τομέα Προτεραιότητας μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες της Α’ Φάσης Αξιολόγησης δεν μεταφέρονται στη Β’ Φάση. Η Β’ Φάση αξιολόγησης για τον Τομέα Προτεραιότητας της «Υγείας» προγραμματίζεται εντός του μηνός Οκτωβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι, οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων έχουν ήδη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους καθώς και για τη Β’ Φάση Αξιολόγησης.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα