Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» - «Υγεία»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Προτεραιότητας «Υγεία» του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» (Κωδ. Πρόσκλησης: INTEGRATED/0918).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων:

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020 - Υγεία

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις.

Τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης Αξιολόγησης για τις προαναφερθέντες Τομείς ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο 2019. Η Β’ Φάση Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 18 Οκτωβρίου 2019.

Η αξιολόγηση των οκτώ προτάσεων Τομέα Προτεραιότητας που είχαν προχωρήσει στη Β’ Φάση αξιολόγησης έγινε από Επιτροπή Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), ενώπιων της οποίας οι Συντονιστές και συνεργάτες παρουσίασαν τις Προτάσεις τους. Η ΕΕΑ κατέταξε τις Προτάσεις σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. 

Σημειώνεται ότι, οι Συντονιστές έχουν λάβει τα δελτία αξιολόγησης των Προτάσεών τους που αφορούν στη Β’ Φάση Αξιολόγησης. Η απόφαση της ΕΕΑ είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα