Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» «Ενέργεια» και «Τουρισμός» - Β’ Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στους Τομείς Προτεραιότητας «Ενέργεια» και «Τουρισμός» του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» (Κωδικός Πρόσκλησης: INTEGRATED/0918).

 Tα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεων είναι διαθέσιμα στους πιο κάτω συνδέσμους:

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020 - Ενέργεια

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020 - Τουρισμός

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις.

Τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης Αξιολόγησης για τις προαναφερθέντες Τομείς ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο 2019. Η Β’ Φάση Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Για κάθε Τομέα Προτεραιότητας, η αξιολόγηση των πέντε Προτάσεων που είχαν προχωρήσει στη Β’ Φάση αξιολόγησης έγινε από Επιτροπή Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), ενώπιον της οποίας οι Συντονιστές και συνεργάτες παρουσίασαν τις Προτάσεις τους. Η ΕΕΑ κατέταξε τις Προτάσεις σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. 

Σημειώνεται ότι, οι Συντονιστές έλαβαν τα Δελτία Αξιολόγησης των Προτάσεών τους που αφορούν στη Β’ Φάση Αξιολόγησης. Η απόφαση της ΕΕΑ είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα