Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Τροποποιήσεις στον Προϋπολογισμό των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην αναπροσαρμογή της κατανομής προϋπολογισμού των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 ανά Πρόγραμμα, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης και την απορρόφηση του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων, τον αριθμό προτάσεων και επιλέξιμων προς χρηματοδότηση έργων κλπ.

Οι τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και οι οποίες είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους στις σχετικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, είναι οι ακόλουθες:

Πρόγραμμα

Αρχικός Προϋπολογισμός (€)

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός (€)

Έρευνα στις Επιχειρήσεις

9.300.000

10.000.000

Κοινωνική Καινοτομία

1.500.000

1.000.000

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

400.000

200.000

Ολοκληρωμένα Έργα

20.000.000

21.000.000

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το Ίδρυμα προχώρησε σε αύξηση του προϋπολογισμού της υφιστάμενης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής - Νέοι Επιστήμονες», κατά € 3.000.000, ποσό που προοριζόταν αρχικά για τη συγχρηματοδότηση έργων με κυπριακή συμμετοχή στο πλαίσιο της δραστηριότητας «Spreading Excellence and Widening Participation - Teaming» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και το οποίο δεν διατέθηκε εν τέλει στα εν λόγω έργα.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα