Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Αποτελέσματα Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» - BILATERAL/RUSSIA (FASIE)/1118

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» (Κωδ. Πρόσκλησης: BILATERAL/RUSSIA (FASIE)/1118).

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεων στον σύνδεσμο εδώ.

Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €300.000 και η Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο ανέρχεται στα €100.000.

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ακολουθήθηκε η Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των δύο πλευρών, η Μικτή Επιτροπή Κύπρου – Ρωσίας αποφάσισε ότι καμία από τις συνολικά έξι (6) Προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν θα προωθηθεί για χρηματοδότηση.  Η απόφαση είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων έχουν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα