Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Ολοκλήρωση της Έρευνας Ικανοποίησης Ερευνητών

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ευχαριστεί όσες και όσους συμμετείχαν στην έρευνα ικανοποίησης ερευνητών που έλαβε χώρα την περίοδο 6 Ιουνίου - 16 Ιουλίου 2018.

Η έρευνα κατέδειξε ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός της ερευνητικής κοινότητας κατά το προηγούμενο διάστημα, ήταν η καθυστέρηση της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στις πρώτες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων RESTART. Άλλα θέματα στα οποία αναδείχθηκε η ανάγκη βελτίωσης είναι η αποτελεσματικότητα ενός αριθμού υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα καθώς και η ταχύτητα ανταπόκρισης του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων. Τέλος, αναδείχθηκε η ανάγκη για καλύτερη επεξήγηση προς την ερευνητική κοινότητα των διαδικασιών που διασφαλίζουν την αξιοκρατική διαδικασία επιλογής των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν (περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ).

Με αφετηρία τον επανακαθορισμό των στρατηγικών του κατευθύνσεων, το Ίδρυμα βρίσκεται από τα μέσα του 2017 σε μία διαδικασία βαθιάς Αλλαγής με σκοπό την υιοθέτηση ενός σαφούς πελατοκεντρικού χαρακτήρα, την διεύρυνση του ρόλου του στο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας και την υιοθέτηση άριστων πρακτικών στη διαχείριση των ερευνητικών κεφαλαίων. Για καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του, το Ίδρυμα έχει υιοθετήσει νέα οργανωτική δομή ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε φάση ψηφιακού μετασχηματισμού με βασικό εργαλείο την ηλεκτρονική πλατφόρμα IRIS. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης όλων των υποσυστημάτων της πλατφόρμας η οποία τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2019 καθώς και η σταθεροποίηση της λειτουργίας της, θα βελτιώσουν σημαντικά την εμπειρία αλληλεπίδρασης των ερευνητών με το ΙΠΕ και θα διευκολύνουν την παρακολούθηση των Δεικτών Απόδοσης που έχει υιοθετήσει το Ίδρυμα σε όλο το φάσμα λειτουργίας του. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τον τελευταίο χρόνο το Ίδρυμα υιοθέτησε μία σειρά μέτρων, οργανωτικών και άλλων, έτσι ώστε οι χρόνοι που μεσολαβούν μεταξύ της υποβολής προτάσεων και της υπογραφής συμβολαίων (time to contract) να συνάδουν με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά σημεία αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Ιδρύματος θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του προς όφελος της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας και με απώτερο στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα