Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αναζήτηση Συνεργατών για Υποβολή Πρότασης Έργου στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Πρόκλησης «Secure Societies»

Αναζήτηση Συνεργατών για Υποβολή Πρότασης Έργου

στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Πρόκλησης «Secure Societies» του Προγράμματος Horizon 2020

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει δεχθεί αίτημα από το δίκτυο BCCS (Blockchain Cybersecurity and Compliance Solutions Cluster) στη Λιθουανία για αναζήτηση συνεργατών από την Κύπρο, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  «Secure Societies» του Προγράμματος Horizon 2020.

Το BCCS Cluster αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών και ερευνητικών οργανισμών από τη Λιθουανία, και ενδιαφέρεται για τη συνεργασία και υποβολή πρότασης σε μια από τις ακόλουθες περιοχές (topics) του Προγράμματος Εργασίας:

 1. SU-FCT01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organizational aspects to solve issues in fighting against crime and terrorism
 2. SU-FCT02-2018-2019-2020: Technologies to enhance the fight against crime and terrorism.
 3. SU-FCT03-2018-2019-2020: Information and data stream management to fight against (cyber)crime and terrorism.
 4. SU-DS02-2020: Intelligent security and privacy management
 5. SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises
 6. SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems

Η Κοινωνική Πρόκληση “Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens” έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και γνώσεων που θα κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας. Αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, αλλά και της ευημερίας και πολιτικής σταθερότητας στην Ευρώπη, από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ο προϋπολογισμός των συνολικά 20 ανοικτών Προσκλήσεων της Κοινωνικής Πρόκλησης «Secure Societies», που δημοσιεύθηκαν στις 12 Μαρτίου 2020, ανέρχεται στα 275 εκατομμύρια ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 27η Αυγούστου 2020 και ώρα 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Για περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο “Partner Search”, στην ιστοσελίδα “Funding & Tenders Portal” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επισημαίνεται επίσης ότι, για υποστήριξη στην αναζήτηση συνεργατών για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος Horizon 2020, μπορείτε να συμπληρώσετε τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και το αίτημα σας θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση συνεργατών, το Πρόγραμμα Εργασίας ή τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος Δρα Ιωάννη Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής «Secure Societies» της Κύπρου (Email: [email protected], τηλ.: 22 205038).

 

Αναζήτηση Συνεργατών για Υποβολή Πρότασης Έργου στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Πρόκλησης «Secure Societies» του προγράμματος Horizon 2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι έχει δεχθεί αίτημα από την ισραηλινή εταιρεία LiveU Ltd  για αναζήτηση συνεργατών από την Κύπρο, στο πλαίσιο της πιο πάνω Πρόκλησης, με στόχο τη συνεργασία και υποβολή πρότασης σε μια από τις ακόλουθες περιοχές (topics) του Προγράμματος Εργασίας:

 1. SU-AI02-2020: Secure and resilient Artificial Intelligence technologies, tools and solutions in support of Law Enforcement and citizen protection, cybersecurity operations and prevention and protection against adversarial Artificial Intelligence.
 2. SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe.
 3. SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organizational aspects for disaster-resilient societies.
 4. SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders.
 5. SU-DRS04-2019-2020: Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) cluster.
 6. SU-FCT02-2018-2019-2020: Technologies to enhance the fight against crime and terrorism.
 7. SU-FCT03-2018-2019-2020: Information and data stream management to fight against (cyber)crime and terrorism.
 8. SU-BES01-2018-2019-2020, SU-BES02-2018-2019-2020 and SU-BES03-2018-2019-2020: Border and External Security. 

Η Κοινωνική Πρόκληση “Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens” έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και γνώσεων που θα κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας. Αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, αλλά και της ευημερίας και πολιτικής σταθερότητας στην Ευρώπη, από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ο προϋπολογισμός των συνολικά 20 ανοικτών Προσκλήσεων της Κοινωνικής Πρόκλησης «Secure Societies», που δημοσιεύθηκαν στις 12 Μαρτίου 2020, ανέρχεται στα 275 εκατομμύρια ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 27η Αυγούστου 2020 και ώρα 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Για περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο “Partner Search”, στην ιστοσελίδα “Funding & Tenders Portal” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επισημαίνεται επίσης ότι, για υποστήριξη στην αναζήτηση συνεργατών για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος Horizon 2020, μπορείτε να συμπληρώσετε τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και το αίτημα σας θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση συνεργατών, το Πρόγραμμα Εργασίας ή τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος Δρ. Ιωάννη Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής «Secure Societies» της Κύπρου (Email: [email protected], τηλ.: 22 205038).

 

Αναζήτηση Συνεργατών για Υποβολή Πρότασης Έργου στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Πρόκλησης «Secure Societies» του προγράμματος Horizon 2020

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι έχει δεχθεί αίτημα από την ιταλική εταιρεία GeneGIS GI SrL  για αναζήτηση συνεργατών από την Κύπρο, στο πλαίσιο της πιο πάνω Πρόκλησης, με στόχο τη συνεργασία και υποβολή πρότασης σε μια από τις ακόλουθες περιοχές (topics) του Προγράμματος Εργασίας:

 1. SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstration of applied solutions to enhance border and external security.
 2. SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe.
 3. SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies.
 4. SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders.
 5. SU-DRS03-2018-2019-2020: Pre-normative research and

demonstration for disaster-resilient societies.

 1. SU-FCT01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects to solve issues in fighting against crime and terrorism.

Η Κοινωνική Πρόκληση “Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens” έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και γνώσεων που θα κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας. Αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, αλλά και της ευημερίας και πολιτικής σταθερότητας στην Ευρώπη, από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ο προϋπολογισμός των συνολικά 20 ανοικτών Προσκλήσεων της Κοινωνικής Πρόκλησης «Secure Societies», που δημοσιεύθηκαν στις 12 Μαρτίου 2020, ανέρχεται στα 275 εκατομμύρια ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 27η Αυγούστου 2020 και ώρα 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Για περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο “Partner Search”, στην ιστοσελίδα “Funding & Tenders Portal” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επισημαίνεται επίσης ότι, για υποστήριξη στην αναζήτηση συνεργατών για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος Horizon 2020, μπορείτε να συμπληρώσετε τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και το αίτημα σας θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση συνεργατών, το Πρόγραμμα Εργασίας ή τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος Δρ. Ιωάννη Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής «Secure Societies» της Κύπρου (Email: [email protected], τηλ.: 22 205038).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα