Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Αποτελέσματα - Θέσεις Επιστημονικών Λειτουργών και Λειτουργού Επικοινωνίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει  τα αποτελέσματα από τη γραπτή εξέταση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019 και αφορούσε τις πέντε (5) θέσεις Επιστημονικών Λειτουργών και μια θέση Λειτουργού Επικοινωνίας.

Στον πίνακες πιο κάτω, παρουσιάζονται τα αποτέλεσματα όλων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις σχετικά με την εν λόγω θέση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με βάση τον μοναδικό αριθμό υποψηφίου, ο οποίος έχει αποσταλεί σε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Στον κατάλογο προσδιορίζονται τόσο τα αποτελέσματα των τριών θεματικών εξετάσεων, καθώς και η ενοποιημένη/συνολική βαθμολογία (σταθμικός μέσος όρος) στη βάση της αντίστοιχης βαρύτητας.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν στο επόμενο στάδιο (προσωπικές συνεντεύξεις), θα είναι τουλάχιστον εξαπλάσιος του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν. Θα κληθούν οι πρώτοι υποψήφιοι κατά σειρά κατάταξης στη βάση της Συνολικής/Ενοποιημένης Βαθμολογίας που παρουσιάζεται πιο κάτω. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατάταξη, θα κληθούν στο επόμενο στάδιο όλοι οι επιπλέον υποψήφιοι που ισοψηφούν.

Αποτελέσματα Εξέτασης για Επιστημονικό Λειτουργό

Αποτελέσματα Εξέτασης για Λειτουργό Επικοινωνίας


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα