Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Προκήρυξη Κενής Θέσης Γραφέα Γενικών Καθηκόντων

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο θέσεων:

Γραφέα Γενικών Καθηκόντων (με Σύμβαση 12 μηνών, μη επεκτάσιμη).

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να κατέχουν Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια στο χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ιδιαίτερα των πακέτων Word και Excel και του διαδικτύου.

Οι δώδεκα (12) υποψήφιοι/ες που θα βαθμολογηθούν ως οι καταλληλότεροι/ες για την εν λόγω θέση, στη βάσει κριτηρίων αξιολόγησης και της σχετικής μοριοδότησής τους, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Πληροφορίες - Έντυπα Αιτήσεων - Ημερομηνία Υποβολής

Οι αιτήσεις για την πιο πάνω θέση, μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, είτε διά χειρός στα γραφεία του ΙΠΕ (μέχρι ώρα 15.00), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Μόνο οι  εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κα Έλενα Πουλλή στο τηλέφωνο: 22205028 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Σχέδιο Υπηρεσίας

Μοριοδότηση και Κριτήρια Αξιολόγησης

Ορισμός Προσόντων

Έντυπο Αίτησης


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα