Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Print

Επιδόματα Συντήρησης Εξωτερικού

Για σκοπούς μετακινήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα, ισχύουν τα ημερήσια επιδόματα όπως αυτά καταγράφονται σε σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μείον 15%, μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης.

Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές εγκυκλίους πιο κάτω:

Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01/09/2012 - 28/02/2013) - Εγκύκλιος αρ. 1457

Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01/09/2012 - 28/02/2014)  - Εγκύκλιος αρ. 1485

Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού - Εγκύκλιος αρ. 1533