Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Facebook

Για περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα της «Βραδιάς του Ερευνητή» στο Facebook: www.facebook.com/researchersnightcyprus/