Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

Για το Πρόγραμμα της «Βραδιάς του Ερευνητή» πατήστε εδώ.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook.