Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Ανοικτές Προσκλήσεις

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μετά την ανακοίνωση από το ΙΠΕ σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για κάθε επιμέρους Πρόγραμμα. Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνουν το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά Πρόσκληση, τη μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο, τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με αυτούς που περιγράφονται στην Προκήρυξη καθώς και λεπτομέρειες πάνω στα Κριτήρια Αξιολόγησης των προτάσεων.

Ταυτόχρονα με το ευρύτερο πολυετές πλαίσιο, ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2016 οι  πρώτες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για έξι διαφορετικά Προγράμματα RESTART 2016-2020 ενώ και οι Προσκλήσεις των υπόλοιπων προγραμμάτων θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή μπορούν να βρουν την Προκήρυξη και τις ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στη νέα Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ «IRIS».

Σημειώνεται ότι οι Φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν σε Προτάσεις καθώς και οι Συντονιστές των Προτάσεων πρέπει να εγγραφούν στην IRIS.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα