Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Διαδικασία Συμμετοχής

Το κείμενο της Προκήρυξης των Προγραμμάτων, περιλαμβάνει περιγραφή του συνόλου των Προγραμμάτων, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι το 2020, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες και τους κανονισμούς για τη συμμετοχή φορέων και φυσικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες, τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης προτάσεων, τις διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων έργων, τις βασικές αρχές διάχυσης, προστασίας και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και το ευρύτερο νομικό πλαίσιο που διέπει τα Προγράμματα RESTART 2016-2020.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μετά την ανακοίνωση από το ΙΠΕ σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για κάθε επιμέρους Πρόγραμμα. Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνουν το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά Πρόσκληση, τη μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο, τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με αυτούς που περιγράφονται στην Προκήρυξη καθώς και λεπτομέρειες πάνω στα Κριτήρια Αξιολόγησης των προτάσεων.

Οι Φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν σε Προτάσεις καθώς και οι Συντονιστές των Προτάσεων πρέπει να εγγραφούν στη νέα Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ IRIS, όπου μπορούν να βρουν την Προκήρυξη και τις ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Μέσα από το σύστημα εγγραφής υποβάλλονται και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τον νομοτυπικό έλεγχο των Φορέων. Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από κάθε προθεσμία υποβολής προτάσεων θα γίνεται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μέσω της IRIS.

Για πρόσβαση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας IRIS πατήστε εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα