Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το ΙΠΕ παρέχει προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα υπηρεσίες υποστήριξης για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα την προστασία και την εκμετάλλευσή της. Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε συμμετέχοντες σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες, καθώς και διαμεσολαβητές που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ερευνητές.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Παροχή γενικών πληροφοριών για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας καθώς και εξατομικευμένη υποστήριξη.
  • Μεσολάβηση για άντληση πληροφόρησης και συμβουλών από το EU IPR HelpDesk. Το EU IPR HelpDesk είναι η επίσημη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με την οποία συνεργάζεται το ΙΠΕ στο πλαίσιο του θεσμού των «Πρεσβευτών Διανοητικής Ιδιοκτησίας».
  • Προώθηση στο εξωτερικό καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του Enterprise Europe Network, με την συμβουλευτική υποστήριξη του εξειδικευμένου προσωπικού του Ιδρύματος καθ’ όλη τη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας.
  • Υποστήριξη μέσω ειδικά διαμορφωμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για την κατοχύρωση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
  • Πληροφόρηση για τους ισχύοντες κανονισμούς για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», και τις υποχρεώσεις των ερευνητών όπως αυτές καταγράφονται στα Προγράμματα Εργασίας, Συμβόλαια Έργων και άλλα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Τί είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία;

H Διανοητική Ιδιοκτησία (Intellectual Property) είναι ένα από τα σημαντικότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και σημαντικό εργαλείο για τους κατόχους της. Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από μια καινοτόμα επιχείρηση αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της και μπορεί να την βοηθήσει να επιβιώσει και να διακριθεί στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Η Διανοητική Ιδιοκτησία βρίσκεται σε προϊόντα, έργα ή και διαδικασίες τα οποία συνιστούν προϊόν του μυαλού και της δημιουργικότητας ή προέκυψαν ως αποτέλεσμα πειραματισμού και έρευνας. 

Η Διανοητική Ιδιοκτησία περιλαμβάνει τόσο την Πνευματική Ιδιοκτησία όσο και την Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

Βιομηχανική Ιδιοκτησία αποτελούν οι εφευρέσεις (ευρεσιτεχνίες), εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, νέες ποικιλίες φυτών και γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία είναι κάθε πρωτότυπο δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημίσεις και πολυμέσα.

Εμπορικά και βιομηχανικά μυστικά εμπεριέχουν Διανοητική Ιδιοκτησία αλλά λόγω του ότι έχουν περισσότερη αξία αν παραμείνουν εμπιστευτικά και αποκλειστικά, δεν κοινοποιούνται παρά μόνο κατ’ επιλογή και μετά από συμφωνία εμπιστευτικότητας.

 

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι αποκλειστικά δικαιώματα που παρέχονται από τον νόμο στον ιδιοκτήτη της Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την αποκλειστική εκμετάλλευσή της. Συνεπώς, τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την αποκλειστικότητα του νέου προϊόντος ή της διαδικασίας τους ή και να εξασφαλίσουν επιπρόσθετα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους. 

Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και η μορφή προστασίας που παρέχονται από τον νόμο είναι ανάλογα με τον τύπο και το είδος της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που προστατεύουν, τα συνηθέστερα των οποίων είναι τα ακόλουθα:

  • Πνευματικά Δικαιώματα
  • Εμπορικά Σήματα
  • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες)
  • Βιομηχανικά Σχέδια (industrial designs)

Τα Πνευματικά Δικαιώματα που αφορούν καλλιτεχνικά έργα δίνουν τη δυνατότητα στον δημιουργό για έλεγχο της παραγωγής, διανομής, επίδειξης ή εκτέλεσης των έργων του. Τα Πνευματικά Δικαιώματα δημιουργούνται αυτομάτως με την δημιουργία του έργου, χωρίς να απαιτείται επίσημη καταχώρησή τους ενώπιον κάποιας αρχής. Ο δημιουργός μπορεί να χρησιμοποιεί το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).

Τα Εμπορικά Σήματα αποτελούν μια μορφή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστατεύουν την ονομασία του προϊόντος, χωρίς να προστατεύουν την πρωτοτυπία και καινοτομία του, και απαγορεύουν σε άλλες επιχειρήσεις να πωλούν προϊόντα με την ίδια ονομασία. Ακριβώς όπως η επωνυμία μιας επιχείρησης, ένα εμπορικό σήμα μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερης αξίας για αυτήν, καθώς προσδιορίζει την ποιότητα και την πηγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες) είναι τίτλοι προστασίας που δίνονται για εφευρέσεις οι οποίες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: είναι καινούριες και πέραν από τη στάθμη της τεχνικής (state of the art), εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα δεν προκύπτουν δηλαδή με εμφανή τρόπο από την στάθμη της τεχνικής, και έχουν βιομηχανική εφαρμογή δηλαδή το αντικείμενο της εφεύρεσης μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Οι τίτλοι αυτοί δίνουν στον ιδιοκτήτη τους αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν να εμποδίσει ή να σταματήσει όλους όσοι παράγουν, χρησιμοποιούν, προσφέρουν προς πώληση, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα τα οποία βασίζονται στην εφεύρεση, χωρίς την άδειά του.

Τα Βιομηχανικά Σχέδια (industrial designs) προστατεύουν τα στοιχεία του σχεδιασμού που καθιστούν το προϊόν μοναδικό, υψηλής αισθητικής και ελκυστικό στον καταναλωτή, και ως εκ τούτου προσθέτουν στην εμπορική αξία του. Η κατοχύρωση δίνει στον ιδιοκτήτη αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και προστατεύει το προϊόν από μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή απομίμηση.

Η υποστήριξη του ΙΠΕ προς τους ενδιαφερόμενους παρέχεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, μέλους του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» καθώς και των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα