Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Μεταφορά Τεχνολογίας

Η μεταφορά τεχνολογίας για σκοπούς ανάπτυξης της καινοτομίας, κατέχει συχνά την έννοια της μεταφοράς διαθέσιμης γνώσης, ικανοτήτων, τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις, σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο, για την περεταίρω ανάπτυξή τους ή την απ’ ευθείας αξιοποίησή τους από τους τελικούς παραλήπτες.  Η μεταφορά τεχνολογίας αναφέρεται όχι μόνο σε μεταφορά μεταξύ Οργανισμών, αλλά και σε μεταφορά μεταξύ βιομηχανικών και επιστημονικών τομέων.

Το ΙΠΕ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Enterprise Europe Network, φέρνει κοντά Οργανισμούς, οι οποίοι αναζητούν τεχνολογικές λύσεις με Οργανισμούς, οι οποίοι προσφέρουν κατάλληλες τεχνολογίες.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας που παρέχονται από το ΙΠΕ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Προώθηση της διακρατικής μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, αντικατοπτρίζοντας τις ανάγκες και τις κοινωνικο-οικονομικές δομές στο τοπικό και εθνικό επίπεδο της Κύπρου.
  • Ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των κυπριακών ΜμΕ να εμπλακούν σε διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες.
  • Πραγματοποίηση τεχνολογικών ελέγχων και ανάλυσης αναγκών σε θέματα καινοτομίας, διάχυση προσφορών και αναζητήσεων τεχνολογίας, διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό, διοργάνωση και προώθηση της συμμετοχής οργανισμών από την Κύπρο σε διεθνείς συναντήσεις δικτύωσης, παροχή συμβουλών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, κ.ά.
  •  Υποστήριξη της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων Οι υπηρεσίες υποστήριξης για μεταφορά τεχνολογίας παρέχονται από το Ίδρυμα μέσω της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου.

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα