Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Απόδημοι Ερευνητές

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει αρχίσει εδώ και καιρό μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για καταγραφή αποδήμων Κύπριων ερευνητών σε μια κεντρική βάση δεδομένων, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο, τις ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης μέσω των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη της συνεργασίας.

Για να συμπεριληφθούν στην εν λόγω βάση δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές καλούνται να αποστέλλουν προς το ΙΠΕ συμπληρωμένο το έντυπο “Expatriate Researchers’ Personal Information Form”. Σημειώνεται ότι όσοι απόδημοι ερευνητές έχουν ήδη υποβάλει το έντυπο δεν χρειάζεται να το υποβάλουν ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις πιο πάνω δραστηριότητες του Ιδρύματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό, κα Μαρία Ανδρέου, στο τηλέφωνο: +357 22205063 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].

 

Expatriate Researchers

The Research Promotion Foundation (RPF) has started long ago a comprehensive effort for recording Cypriot expatriate researchers in a central database in order to inform them about research and innovation activities in Cyprus, funding opportunities through European and national programmes as well as opportunities for collaboration with organisations based in Cyprus.

In order to be included in the database, interested researchers are invited to send to RPF the completed "Expatriate Researchers' Personal Information Form". It is noted that those who have already submitted the form do not need to re-submit it.

For more information on RPF activities, interested parties may contact the Scientific Officer Mrs Maria Andreou (telephone: +357 22205063, email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα