Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Απόδημοι Κύπριοι Ερευνητές

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για καταγραφή Αποδήμων Κύπριων Ερευνητών σε μια κεντρική βάση δεδομένων, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο, τις ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης μέσω των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών. Ως Απόδημοι Κύπριοι Ερευνητές θεωρούνται οι ερευνητές, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε θέματα έρευνας και καινοτομίας σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. Δεν θεωρούνται ως «Απόδημοι Κύπριοι Ερευνητές» φοιτητές και μεταδιδακτορικοί φοιτητές που μετακινήθηκαν προσωρινά στο εξωτερικό.

Για να συμπεριληφθούν στην εν λόγω βάση δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές καλούνται να εγγραφούν στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ «IRIS» μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://iris.research.org.cy/localregistration/register#/profile.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις πιο πάνω δραστηριότητες του Ιδρύματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Επιστημονική Λειτουργό, κα Μαρία Ανδρέου, στο τηλέφωνο: +357 22205063 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].

 

Expatriate Researchers

The Research Promotion Foundation (RPF) started some time ago a comprehensive effort for recording Cypriot expatriate researchers in a central database, in order to inform them about research and innovation activities in Cyprus, funding opportunities through European and national Research and Innovation programmes, as well as opportunities for collaboration with organisations based in Cyprus. Expatriate Cypriot Researchers are considered researchers, academics, scientists and entrepreneurs of Cypriot descent, who are actively engaged in Research and Innovation activities in any country outside Cyprus. Students and postdoctoral students who are currently living and studying abroad, are not considered as «Expatriate Cypriot Researchers".

In order to be included in the database, interested researchers are invited to register in the RPF’s Electronic Services Gate, «IRIS», via the following link: https://iris.research.org.cy/localregistration/register#/profile.

For more information on the abovementioned RPF activities, interested parties may contact the Scientific Officer Mrs Maria Andreou (telephone: +357 22205063, email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα