Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Διδακτορικά Δίκτυα

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), μαζί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σας προσκαλούν στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν […]