Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Εuropean Innovation Council Info Days»

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Tips, Techniques and Good Practices for Winning EIC Accelerator Applications»

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

HORIZON EUROPE «EIC ACCELERATOR PROPOSAL WRITING WORKSHOP»

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,