ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΦΥΡΑ

Προϋπολογισμός
15 εκατομμύρια
ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
OPEN

Καταληκτική Ημερομηνία
5 Ιουλίου 2021

PROOF OF CONCEPT – HYDRO
OPEN

Καταληκτική Ημερομηνία
18 Ιουνίου 2021

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
FORTHCOMING

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
10 Μαΐου 2021

Καταληκτική Ημερομηνία
10 Σεπτεμβρίου 2021

PROOF OF CONCEPT
FORTHCOMING

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
24 Μαΐου 2021

Καταληκτική Ημερομηνία
17 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
FORTHCOMING

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
2ο Εξάμηνο 2021