Διαδικασίες διενέργειας δαπανών

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους Δικαιούχους των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα στο πλαίσιο…

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των δυνατοτήτων ομάδων Ε&Κ στην Κύπρο

Το Ίδρυμα Έρευνα και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) καλεί ερευνητές και ερευνήτριες σε όλους τους φορείς Ε&Κ της Κύπρου να συμπληρώσουν σύντομο…

«Ορίζοντας Ευρώπη: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης Βρυξέλλες (και διαδικτυακά), 27-28 Ιουνίου 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Εκδήλωση…

Δελτίο Τύπου: Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2023

Για πρώτη φορά «Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία…

Webinar για παρουσίαση των Προσκλήσεων Υποβολής Αίτησης για τις Υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει webinar για παρουσίαση των Προσκλήσεων Υποβολής Αίτησης για τις Υπηρεσίες του Κεντρικού…

«Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» – Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» – Εκδήλωση Δικτύωσης για τις Προσκλήσεις 2024

Με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης συνεργατών και της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας για συμμετοχή σε προτάσεις έργων, η Ευρωπαϊκή…

Αποτελέσματα ERC Proof of Concept 2023-1: Ένα έργο με συμμετοχή από την Κύπρο

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) ανακοίνωσε πρόσφατα τη χρηματοδότηση 66 νέων έργων ERC Proof of Concept, στο πλαίσιο της πρώτης…

Ενημερωτικές Ημερίδες για τα European Innovation Council “Prizes”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), στο πλαίσιο της ανακοίνωσης και προώθησης του Προγράμματος Εργασίας (Work Programme) 2023 του European Innovation Council, που…

Δελτίο Τύπου: Άνοιξαν οι αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών από το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης

Θεόδωρος Λουκαΐδης: «Καλούμε όλους τους επινοητές και όσους διαθέτουν διανοητική ιδιοκτησία να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Κεντρικού…

Τελική Επιλογή Φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα ‘R&I Internships 2023 (ΙNTERNSHIPS/0123)’

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, η διαδικασία επιλογής φοιτητών/τριών από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Δράση ‘R&I…

Ανακοίνωση Διαγωνισμού Επικοινωνίας της Επιστήμης “SCIENCE UNFOLD 2023”

To Ίδρυμα Έρευνα και Καινοτομίας ανακοινώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά τον μαθητικό διαγωνισμό επικοινωνίας της επιστήμης «Science Unfold…

Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Διδακτορικά Δίκτυα, Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), μαζί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικά Σημεία Επαφής…