Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριo (Webinar) για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Στις 29 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων…

Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks/Διδακτορικά Δίκτυα

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για…

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριo (Webinar) για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές…

Ανακοίνωση Προσκλήσεων για Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο «EU Award for Gender Equality Champions»

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο…

Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση των ακόλουθων πέντε (5) νέων…

Μεγάλη επιτυχία του 2ου “The Bash!: The Startup Community Networking Event”

Δελτίο Τύπου 22 Ιουλίου 2022     Μεγάλη επιτυχία του 2ου “The Bash!: The Startup Community Networking Event”   Επικεφαλής Επιστήμονας και ΙδΕΚ συνδέουν…

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0722)

Στις 19 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος…

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0722)

Στις 15 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του…

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας – Μηχανισμός Υποστήριξης ΜμΕ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων»

Στις 13 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του…

Tο ΙδΕΚ έθεσε στη διάθεση νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων €8.5 εκατ.

Δελτίο Τύπου 14 Ιουλίου 2022     Tο ΙδΕΚ έθεσε στη διάθεση νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων €8.5 εκατ.   Δημιουργούνται πάνω…

Πρόγραμμα Εργασίας ERC 2023 – Ανακοίνωση Προσκλήσεων ERC Starting Grant και Synergy Grant 2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC), ανακοίνωσε στις 11 Ιουλίου 2023 την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος…

EIT Culture and Creativity KIC Launched

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) έχει ανακοινώσει την έναρξη της ένατης Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας…