Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας»

Ολοκληρώθηκε, την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 που αφορά στο Πρόγραμμα «Στρατηγικές…

Innovation Factory – Εκπαιδευτικά σεμινάρια από διεθνείς εμπειρογνώμονες στις 17 Μαΐου και 7 Ιουνίου

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τη διοργάνωση δύο σεμιναρίων τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 17 Μαΐου και 7 Ιουνίου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συμμετοχή Ερευνητών στο Διαγωνισμό “The Science Breakthroughs of the Year 2023” του Falling Walls Science Summit

Λόγω παράτασης από το Falling Walls, η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετατίθεται την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023, ώρα 13:00. Το Ίδρυμα…

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Ημερολόγιο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 2023

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υπηρεσιών που προσφέρουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» περιλαμβάνεται…

Ορίζοντας Ευρώπη – Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων ERC 2024 και Σημαντικές Αλλαγές

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council) του European Research Council (ERC) ανακοίνωσε το προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα των Προσκλήσεων του 2024, το οποίο…

Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας»

Ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 που αφορά στο Πρόγραμμα «Ερευνητικές…

Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής Πρόσκλησης ERC Advanced Grant 2023 και υπηρεσία προεπισκόπησης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων…

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων COST – 6 μήνες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και στις ενδιαφερόμενες ότι η καταληκτική ημερομηνία…

Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στις Προσκλήσεις ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 και ENTERPRISES/0223/Sub-Call2 του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις»

Ολοκληρώθηκε, την 24η Απριλίου 2023, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στις Προσκλήσεις ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 και ENTERPRISES/0223/Sub-Call2 του Προγράμματος…

Ευκαιρία δικτύωσης: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Cluster 1 – Υγεία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για επικείμενη εκδήλωση…

ERC Journalism Initiative: το ERC επέλεξε δίκτυο συνεργασίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) επέλεξε το δίκτυο οργανισμών που θα υποστηρίξει δημοσιογράφους ώστε να πραγματοποιήσουν…

Υπενθύμιση για επερχόμενες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις επερχόμενες καταληκτικές ημερομηνίες των Προσκλήσεων…