ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Tips, Techniques and Good Practices for Winning EIC Accelerator Applications»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 11 Απριλίου 2023, μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ. με 13.00 μ.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση…

Nέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)» 2023 & Ενημερωτική Ημερίδα (20/04/2023)

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Circular Bio-based Europe Joint Entertainment (CBE JU) αποτελεί μια συνεργασία ύψους €2 δις. μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βιομηχανικής…

Αλλαγή στις καταληκτικές ημερομηνίες του Προγράμματος DISRUPT

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει για αλλαγή στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Disrupt. …

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος Χορηγιών (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της διενέργειας της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε την Πέμπτη…

Πρόγραμμα R&I Internships 2023 – Ευκαιρίες Καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές/τριες

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τον κατάλογο επιχειρήσεων Ε&Κ στις οποίες φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία…

Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 (10:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.)

  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), μαζί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Εθνικό…

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» (OPPTY_EIC/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία…

Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης 2023 για το COST

Το COST (European Cooperation in Science and Technology), διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση (Info Day) για τις ευκαιρίες δικτύωσης που παρέχει για…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της…

Ανακοίνωση του Προγράμματος Εργασίας για το Πρόγραμμα EURATOM 2023-2025 & Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Euratom Research in Action and Opportunities for Europe» (04 Απριλίου 2023)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους Φορείς και πρόσωπα για την ανακοίνωση του τριετούς Προγράμματος…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Εuropean Innovation Council Info Days»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει μεταξύ 4-5 Απριλίου 2023, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «European Innovation Council Info Days». Η εκδήλωση…

Ενημέρωση για παράταση σε καταληκτικές ημερομηνίες Προσκλήσεων ΙδΕΚ

Λόγω της σοβαρότητας και έκτασης του προβλήματος που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέπεια της συνεχιζόμενης κυβερνοεπίθεσης…