Ανακοίνωση του Προγράμματος Εργασίας για το Πρόγραμμα EURATOM 2023-2025 & Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Euratom Research in Action and Opportunities for Europe» (04 Απριλίου 2023)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους Φορείς και πρόσωπα για την ανακοίνωση του τριετούς Προγράμματος…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Εuropean Innovation Council Info Days»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει μεταξύ 4-5 Απριλίου 2023, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «European Innovation Council Info Days». Η εκδήλωση…

Ενημέρωση για παράταση σε καταληκτικές ημερομηνίες Προσκλήσεων ΙδΕΚ

Λόγω της σοβαρότητας και έκτασης του προβλήματος που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέπεια της συνεχιζόμενης κυβερνοεπίθεσης…

«Ορίζοντας Ευρώπη: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία» Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης Παρίσι, 10 & 11 Μαΐου 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Εκδήλωση…

Εκδήλωση δικτύωσης για τη δημιουργία του European Collaborative Cloud for Cultural Heritage

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έργο Net4SocietyHE, διοργανώνουν Εκδήλωση Ενημέρωσης και Δικτύωσης στις 28 Μαρτίου 2023 (11:00 CET),  αναφορικά με τη δημιουργία…

Webinar για τις Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies» (EP/KDT-IA/0223, EP/KDT-IA-FT/0223, EP/KDT-RIA/0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές…

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας της Πρόσκλησης PHD IN INDUSTRY/1222

Λόγω της σοβαρότητας και έκτασης του προβλήματος που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέπεια της συνεχιζόμενης κυβερνοεπίθεσης…

Αναζητήσεις Συνεργατών – Horizon Europe Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις παρακάτω Αναζητήσεις Συνεργατών, οι οποίες…

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – SBEP» (EP/ SBEP /0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της διενέργειας της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης την Παρασκευή 10 Μαρτίου…

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος Χορηγιών 2023 (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Χορηγιών…

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων για Υλοποίηση Έργων Proof-of-Concept μέσα Από το Πρόγραμμα Samsung Mobile Advance (SMA) 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης…