Εκδήλωση Δικτύωσης 19 Δεκεμβρίου 2022 – Οριζόντια Προτεραιότητα «Widening Participation & Strengthening the ERA» – Ενημερωτική Ημερίδα και Εκδήλωση Δικτύωσης για το ERA Μέρος του Προγράμματος Εργασίας 2023-24

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι τo δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) της…

Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” για το 2023-2024 και επερχόμενες εκδηλώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 το Πρόγραμμα Εργασίας (Work Programme) 2023-2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Πολιτισμός,…

Δημόσια Διαβούλευση: Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης της Έρευνας και της Καινοτομίας 2014-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε την 1η Δεκεμβρίου 2022 την μεγαλύτερη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε ποτέ σχετικά με τo παρελθόν,…

Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση EP/DUT/0922 του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – DUT»

Ολοκληρώθηκε, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση EP/DUT/0922 του αφορά στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές…

Πρόγραμμα Clean Energy Transition Partnership

Ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση EP/CETP/0922 που αφορά στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές…

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Προγράμματα Εργασίας 2023-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη προδημοσίευση των Προγραμμάτων Εργασίας του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για την περίοδο 2023-2024,…

Δράση Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης 7 Δεκεμβρίου 2022, 11:30-13:30

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες ότι το European Research Executive Agency (REA) διοργανώνει την Τετάρτη…

Σειρά διαδικτυακών ενημερωτικών εκδηλώσεων: Εισαγωγή στα Προγράμματα Εργασίας 2023-2024 του «Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη»

Ο οργανισμός Innovate UK KTN (UKRI) και το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) διοργανώνουν σειρά ενημερωτικών διαδικτυακών…

6 Επιστημονικοί Λειτουργοί (03/RIF2022), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 6 Επιστημονικοί Λειτουργοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 24 μηνών, όπου οι 3 θα στελεχώνουν…

6 Επιστημονικοί Λειτουργοί (Αρχικός Μηνιαίος Μισθός €2.093) στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – Λευκωσία

Το Ίδρυμα Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της…

«Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Από τις 12 Νοεμβρίου έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) θα διοργανώσει διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες κατά την…