Καταχωρήσεις από Charisis Bitoulas

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου διευρύνουν τη συνεργασία τους

11 Ιουνίου 2021     Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου διευρύνουν τη συνεργασία τους   Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με στόχο την ενδυνάμωση των οικοσυστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας σε Κύπρο και Ελλάδα   Με βασική επιδίωξη την περαιτέρω ενίσχυση των οικοσυστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου και της Ελλάδας καθώς […]

Ενημερωτική Εκδήλωση Horizon Europe ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021, 11:00 – 13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 28 Ιουνίου 2021, στις 11:00 π.μ. με 13:00 μ.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: Horizon Europe ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’. Η εκδήλωση θα παρέχει πληροφόρηση για το περιεχόμενο του Προγράμματος ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για Έρευνα […]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «HORIZON EUROPE CLUSTER 2: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, 10.00 – 11.00 Π.Μ.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 17 Ιουνίου 2021, μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ. με 11.00 π.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Horizon Europe Cluster 2: Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης». Η εκδήλωση θα παρέχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του […]

Πρόσκληση Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων για τα Επιστημονικά Επιτεύγματα του 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες ότι έχει ανακοινωθεί πρόσκληση για υπόδειξη υποψηφιοτήτων για το επιστημονικό επίτευγμα της χρονιάς στο πλαίσιο του Συνεδρίου Falling Walls που διοργανώνεται τον Νοέμβριο. Στόχος του Falling Walls είναι να αναδείξει τα κορυφαία επιτεύγματα στην επιστήμη και στην κοινωνία και να αναδείξει τον πρωτοπόρο […]

Επιτυχία της Κύπρου στην Ανοικτή Πρόσκληση COST Νέες Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Δράσεις COST

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (Cooperation in Science and Technology) για το έτος 2020 καθώς συμμετέχει στη συγγραφική ομάδα δεκαεννέα (19) από τις συνολικά σαράντα (40) Προτάσεις που έχουν εγκριθεί. To COST παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές / ερευνήτριες, προκειμένου να ενδυναμώσει […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council Board)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των μελών του συμβουλίου του EIC.   Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Τετάρτη 30 Ιουνίου, μετά την οποία η Επιτροπή θα επιλέξει μεταξύ 15 και 20 μελών που θα διοριστούν στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να […]

Ενημερωτική Εκδήλωση: «MSCA – DOCTORAL NETWORKS» Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021, 11.00 – 12.30

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 10 Ιουνίου 2021, στις 11.00 με 12.30 μ.μ., ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «MSCA – DOCTORAL NETWORKS». Η εκδήλωση  θα παρέχει γενική πληροφόρηση για τη Δράση Marie Sklodowska-Curie Doctoral Networks  στο νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο και θα παρουσιάσει τις καινοτομίες και τα νέα στοιχεία που εισάγονται, καθώς και τη διαδικασία […]

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα την διάχυση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διοργανώνει στις 9 Ιουνίου 2021, μεταξύ των ωρών 10.30-13.30, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τα νέα στοιχεία σχετικά με την διάχυση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη». Η εκδήλωση, με τίτλο: «All you need to know on D&E under […]

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για Βραβεία EIC (EIC Prizes) Ευκαιρίες για Συμμετοχή σε Διαδικτυακά Σεμινάρια

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) ανακοίνωσε Προσκλήσεις που αφορούν σειρά Βραβείων EIC (EIC Prizes)   στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2021. Σημειώνεται ότι το EIC αποτελεί μέρος του Πυλώνα IIΙ “Innovative Europe” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.  Οι Προσκλήσεις αφορούν στα ακόλουθα:   Βραβείο […]

Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα «Funding & Tenders Portal and Building a Consortium» και Εκδήλωση Δικτύωσης από το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας της Μάλτας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το ότι το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας της Μάλτας (Malta Council for Science and Technology) διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Funding & Tenders Portal and Building a Consortium». Της συγκεκριμένης εκδήλωσης ακολουθεί εκδήλωση δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση η οποία αναμένεται να λάβει […]

Παρουσίαση Εργαλείου για την Υποστήριξη των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Τεχνών

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την έναρξη του SHAPE-ID Toolkit, ενός εργαλείου που υποστηρίζει την διεπιστημονική και διαθεματική έρευνα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες κα τις Τέχνες. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο με Ακρωνύμιο SHAPE-ID και τίτλο «Shaping Interdisciplinary Practices in Europe», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του […]

Εκδήλωση Δικτύωσης με φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο για εξεύρεση συνεργατών στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με εκδήλωση που διοργανώνει το KTN Global Alliance σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών Προσκλήσεων του Πυλώνα ΙΙ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα” του Προγράμματος […]