Καταχωρήσεις από Charisis Bitoulas

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERC ADVANCED GRANT 2022

Το ΄Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες ερευνήτριες και τους ενδιαφερόμενους ερευνητές ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) ανακοίνωσε στις 20 Ιανουαρίου 2022 την Πρόσκληση ERC Advanced Grant 2022 (ERC-2022-AdG), στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2022.   Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 28η Απριλίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών […]

MSCA Staff Exchanges: Virtual Open Day και Προεπισκόπηση Προτάσεων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022, διαδικτυακές συναντήσεις ενημέρωσης (Virtual Open Day) για τη  Δράση Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Staff Exchanges (SE) 2021, η οποία έχει προθεσμία υποβολής στις 9 Μαρτίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν κατ’ ιδίαν διαδικτυακές συναντήσεις με τα Εθνικά Σημεία Επαφής […]

Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας «Pre-Seed», «Seed» και «Innovate», 21 Ιανουαρίου 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar), το οποίο απευθύνεται σε καινοτόμες υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους, και θα καλύψει τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Προγράμματα Καινοτομίας του ΙδΕΚ που ανακοινώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2021, τις επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες, τις διαδικασίες […]

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος PRIMA

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και […]

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια των Ευρωπαϊκών Αποστολών

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στα πέντε Συμβούλια των Ευρωπαϊκών Αποστολών (Missions) ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   Τα πέντε Συμβούλια των Αποστολών θα έχουν έως και 15 ανεξάρτητους κορυφαίους εμπειρογνώμονες το κάθε ένα. Τα κύρια καθήκοντα των νέων Συμβουλίων θα είναι η περαιτέρω προώθηση των Αποστολών μέσα από την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση […]

Διαδικτυακή εκδήλωση “Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στον τομέα της Υγείας”

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «Ορίζοντας Ευρώπη: Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στον τομέα της Υγείας», την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 (10:30-13:00) διαδικτυακά, μέσω Zoom. H εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με […]

«Horizon Impact Award 2022»: Η ΕΕ επιβραβεύει ερευνητικά έργα με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ανακοίνωσε το «Horizon Impact Award» για το 2022, τον θεσμό που επιβραβεύει ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ίδια την ΕΕ, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ευρύ θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Το Βραβείο αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα πλέον σημαντικά και επιδραστικά ερευνητικά αποτελέσματα, με μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο, τα οποία υλοποιήθηκαν στο […]

«Ορίζοντας Ευρώπη: «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» Προεπισκόπηση Προτάσεων και Νέες Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής

Τη δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων που προσφέρει το ΙδΕΚ και συγκεκριμένα τα Εθνικά Σημεία Επαφής, έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων της Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster): «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», οι οποίες ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2021.   Οι ανοικτές […]

«Ορίζοντας Ευρώπη – Κλίμα, Ενέργεια, Μεταφορές» Διαδικτυακές Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες εκδηλώσεις που αφορούν στην Πολυτομεακή Προτεραιότητας «Κλίμα, Ενέργεια και Μεταφορές» (Cluster 5: Climate, Energy and Mobility) του προγράμματος για έρευνα και καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027): Ενημερωτική Ημερίδα (3/2/2022) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) θα διοργανώσει, στις 3 Φεβρουαρίου 2022 (μεταξύ των […]

«Ορίζοντας Ευρώπη: «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» Προεπισκόπηση Προτάσεων στη θεματική του «Διαστήματος»

Τη δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων που προσφέρει το ΙδΕΚ έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων της θεματικής του «Διαστήματος», οι οποίες ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2021 και εντάσσονται στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4: «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».   Οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, […]

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας – Διαγωνισμός «INNOVA CHALLENGE»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Διαγωνισμού «INNOVA CHALLENGE» του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Δηλώσεις Συμμετοχής. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Κεντρικός σκοπός του Διαγωνισμού είναι η επίτευξη μιας πρώτης […]

Δημόσια Διαβούλευση: Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – Co-Develop»

Το ΙδΕΚ προτίθεται να ανακοινώσει νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – Co-Develop», που στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής / ακαδημαϊκής κοινότητας για τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση τους. Για το σχεδιασμό του το ΙδΕΚ έλαβε […]