Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Εκδόσεις

H ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τα θέματα έρευνας και καινοτομίας αλλά και η προβολή των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, αποτελούν σημαντικές του προτεραιότητες.

 
Για το σκοπό αυτό, το ΙδΕΚ διαθέτει μέσα επικοινωνίας και προβολής ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει και ενημερωτικές δράσεις. 
 
Η παρούσα ιστοσελίδα, το περιοδικό «υψΙΠΕτης», το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο και τα έντυπα που εκδίδει κατα καιρούς το Ίδρυμα αποτελούν τα βασικά μέσα που είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για ενημέρωση.
 

 

Περιοδικό «υψΙΠΕτης»  

Το περιοδικό «υψΙΠΕτης» εκδίδεται από το 2001 σε τακτική βάση από το ΙδΕΚ και προωθείται σε 2000 περίπου παραλήπτες, που έχουν εκδηλώσει αντίστοιχο ενδιαφέρον. Το περιοδικό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδήσεις από το χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, αφιερώματα σε επίκαιρα θέματα έρευνας, ημερολόγιο εκδηλώσεων, προβολή επιτυχημένων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και προσφορές και αναζητήσεις τεχνολογίας από τη βάση τεχνολογικών προφίλ του Δικτύου Enterprise Europe Network.

 

 

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο 

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του ΙδΕΚ αποστέλλεται ανά δεκαπενθήμερο σε μια λίστα 2500 περίπου παραληπτών και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέα από το χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, πληροφορίες για εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, αναζητήσεις συνεργατών, εκδηλώσεις και συναντήσεις δικτύωσης καθώς και προσφορές και αναζητήσεις τεχνολογίας από τη βάση του Δικτύου Enterprise Europe Network.

 

 

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων 

Οι Ετήσιες Εκθέσεις Δραστηριοτήτων του Ιδρύματος αποτελούν μια σύνοψη των σημαντικότερων πεπραγμένων του και σ’ αυτές παρουσιάζονται οι κυριότερες δραστηριότητές και οι οικονομικές καταστάσεις του σε ετήσια βάση.

 
Οι Ετήσιες Εκθέσεις κατατίθενται στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προκειμένου να παρέχουν ενημέρωση για το έργο και τη χρηματοοικονομική πορεία του ΙδΕΚ καθώς και για την ευρύτερη συμβολή του στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
 
Αντίστοιχα, για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου, οι Ετήσιες Εκθέσεις είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 
 

 

Ενημερωτικό Έντυπο

Το Ενημερωτικό Έντυπο του ΙδΕΚ παρέχει σύντομη, γενική πληροφόρηση για το Ίδρυμα και τις δραστηριότητές του.

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα