Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση “2023 ERC Calls”

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με τις προσκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας - European Research Council (ERC) στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας 2023, τη Δευτέρα […]