Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης Cluster 3: Civil Security for Society

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2022 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας 3: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία (Cluster […]