Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων ERC

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, 09:00 – 13:00, εργαστήριο συγγραφής προτάσεων για τις Προσκλήσεις του European Research Council (ERC), στην αίθουσα ΑΦΡΟΔΙΤΗ του […]