Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας – Μηχανισμός Υποστήριξης ΜμΕ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» (INNOVOUCERS/0722), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση του Ενημερωτικού Διαδικτυακού Εργαστηρίου (Webinar) […]