Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο – Εθνικοί Κανονισμοί Συμμετοχής στο Πρόγραμμα EUROSTARS-3

Για υποστήριξη των ενδιαφερόμενων και ενημέρωση για τους εθνικούς κανονισμούς και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ΙδΕΚ, θα διοργανώσει σχετικό διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar), στις 15 Ιουλίου 2022, ώρα 10:00-12:00 (τοπική ώρα). Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα […]