Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος “Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας”(CONCEPT/0722)»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0722), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση σχετικού […]