διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar) «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Για υποστήριξη των ενδιαφερόμενων και ενημέρωση για τους κανονισμούς και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ΙδΕΚ, θα διοργανώσει σχετικό διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar), στις 29 Ιουλίου 2022, ώρα 11:00-13:00 (τοπική ώρα). Για […]