ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της […]